Alıcı firma ile satıcı firma arasında satış sözleşmesi yapılır.

Satıcı şirket firma bilgilerini Deniz Faktoring'e iletir, Deniz Faktoring teklifini firmaya iletir.

Deniz Faktoring ve satıcı şirket arasında faktoring sözleşmesi imzalanır.

Satıcı Şirket tarafından temlikli fatura nüshası Deniz Faktoring'e iletilir.

Deniz Faktoring satıcı şirket talebiyle ön ödeme yapar.

Deniz Faktoring vadesinde alıcı firmadan tahsilatı gerçekleştirir.

Deniz Faktoring masraf, faktoring ücreti ve ön ödeme haricinde kalan tutarı satıcıya öder.