İthalatçı firma, İhracatçı firmaya Siparişini İletir – Sözleşme imzalanır.

İhracatçı firma kendi bilgilerini ve ithalatçı firma bilgilerini Deniz Faktoring'e İletir.

Deniz Faktoring muhabir faktoring firmasına, ithalatçı firma için limit talebini iletir.

Muhabir faktoring şirketi İthalatçı firmanın limit bilgilerini Deniz Faktoring'e bildirir.

Deniz Faktoring İthalatçı firma limit bilgilerini ihracatçı firma ile paylaşır.

İhracatçı firma ve Deniz Faktoring arasında sözleşme İmzalanır.

İhracat gerçekleştirilerek, faturanın nüshası yükleme evrakları ile birlikte ihracat firma tarafından Deniz Faktoring'e iletilir.

Deniz Faktoring kendisine temlik edilen faturayı, muhabir faktoring şirketine temlik eder.

Deniz Faktoring, ön ödeme için istenen koşulların sağlanması halinde, İhracatçı firmaya ön ödeme yapar.

Muhabir faktoring şirketi belirlenen vadede İthalatçı firmadan, fatura tutarını tahsil eder.

Muhabir faktoring şirketi tahsil ettiği tutarı Deniz Faktoring'e iletir.

Deniz Faktoring tarafından ön ödeme tutarı, faktoring masrafı, komisyon ve transfer masrafları dışındaki bakiye tutarını İhracatçı firmaya öder.