Diğer

Merak Ettikleriniz

Faktoring ve süreçleri hakkında tüm merak ettikleriniz için soru ve cevaplar...

Yurtiçi Faktoring Hakkında

Yaptığınız satışların karşılığı olarak almış olduğunuz çek/senetlerin takibini ve tahsilat işlemlerini faktoring şirketi vasıtası ile çok daha rahat ve çabuk yapabilirsiniz. Açık hesap satışlarınız da banka iştiraki bir faktoring şirketi tarafından çok daha hızlı tahsil edilir.

Vadeli satışlarınızdan doğan alacaklarınız faktoring işlemi ile peşine çevrileceğinden bilançonuzun aktifinde artış ve dolayısıyla bu satışların finansman yükü azalacağından bilançonuzun pasif kalemlerinde bir rahatlama olacaktır. Faktoring finansmanı bir "kredi" değildir. Dolayısıyla bilançonuzun pasifinde görünmez.

Faktoring işlemlerinde iki türlü maliyet sözkonusudur.

Faktoring Komisyonu : Toplam fatura bedeli üzerinden belirlenir , verilen faktoring hizmet türüne göre değişebilir.

Faktoring Ücreti : Yapılan işlemin türü ve günün koşullarına göre belirlenir.

Çalıştığınız faktoring şirketi bir banka iştiraki ise şubeleri aracılığı ile size daha kolay ve çabuk hizmet sağlayabilir. Ayrıca bir bankanın güvencesini yanınızda hissedersiniz.

Yurtdışı Faktoring Hakkında

Faktoring yurtdışında iyi bilinen, saygın bir finansman tekniğidir. Alıcıların bir çoğu zaten faktoring tecrübesi edinmiştir. Faktoringe karşı çıkan alıcılara nadiren de olsa rastlanır. Bunun nedeni alıcının uluslararası platformda bir firma yerine o ülkenin en güçlü finans kuruluşlarından birini karşısında görmek istememesidir. Eğer alıcı borcunu ödeyecekse faktoringden çekinmesi zaten anlamsızdır. Netice ihracat faktoringi işlemlerinin alıcıya hiçbir masrafı olmadığı gibi, malını da banka garantisiz mal mukabili ithal edebilmektedir.

Uluslararası Faktoring Hükümleri çerçevesinde uygulanan bu kuralın amacı hem ihracatçıyı hem de faktoring şirketlerini korumaktır.Muhabirimiz, garanti veren taraf olduğu için alıcınıza ait risk kontrolünün tamamıyla kendisinde olmasını ister, eğer faktoringe konu edilmeyen faturalarınız olursa alıcınızın ödeme disiplininde problemler çıkar, alıcınız ödeme yerlerini karıştırdığını bahane ederek faturaları ödememeye başlar, muhabir nezdinde de ödemelerde düzensizlik olduğu için limiti iptal edilir ve daha önce garanti kapsamında olan faturalar garanti dışı kalır.

İşlem bazında bir fiyatlama sözkonusudur.Garanti ve tahsilat hizmeti için alınan faktoring komisyonu %0.6 ile %1.5 arasında alıcının ülkesine ve kredibilitesine göre değişmektedir. Ön finansman istenirse faktoring ücreti günün koşullarına göre belirlenmektedir.

Müşterinizin ödeme güçlüğüne düşmesi veya ödemesinin gecikmesi durumunda geçerli bir ihtilaf yoksa fatura bedelinizin tamamı vadeden sonraki 90. gün fatura üzerinde döviz cinsinden ödenir.

İhtilafların çözümünde faktoring şirketleri sorumlu olmasa da ithalat faktörünün (muhabirimiz) ilgili ülke kanunlarını bilmesi, tecrübesi ve alıcınızla aynı dili konuşması ihtilafın çözümünde size zaman ve para açısından büyük avantaj sağlar.

Şirketimiz portföyünde bulunan alıcı (ithalatçı) bilgileri ,daha önce müşteri ve/veya müşteri adaylarının bize güvenerek verdiği bilgilerdir. Gizlilik prensibi çerçevesinde bu bilgileri farklı müşterilerle paylaşmamız doğru olmaz, ancak sizin tarafınızdan belirlenen yeni bir alıcı için yurtdışında ki muhabirlerimiz aracılığı ile istihbarat yaptırmamız ve sizi alıcınız hakkında bilgilendirmemiz mümkündür.

Bu durumda faktoring şirketinin garantisine ihtiyacınız yok demektir.Ancak şunu da unutmamanız gerekir ki, ithalatçı firmaların çoğunluğu açık hesap bazında işlemleri akreditifli işlemlere tercih ederler. Dolayısıyla böyle bir alıcı ile çalışmayı düşünürseniz size faktoring yapmanızı öneririz.

Faktoring kurallarına göre muhabirimiz başvurularımıza 14 gün içinde cevap vermelidir. Ancak bu süre gene de alıcınızın ülkesine göre değişir, alıcınız hakkındaki bilgilere çabuk ulaşılabiliyorsa 14 günden çok daha kısa bir sürede cevap almanız mümkün olur. Alıcınızın vergi numarasını temin etmeniz istihbaratı kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.

Faktoring ön ödemesi yurt dışından gelen dövizlerle yapıldığı için bu dövizler ihracat bedeli olmakta ve bozdurulduklarında döviz alım bordrosu kesilmektedir. Faktoring ön ödemesi ile ihracat hesabı kapatılabilir. ıhracat hesabının kapatılabilmesi için mal bedelinin %70'inin 90 gün içerisinde getirilmesi gerekmektedir. Faktoring'in azami üç gün içinde sağladığı %80'e kadar ön ödeme ile ihracat taahhüt hesabı kapanır. Bu bedeli her çeşit ihracat taahhüdüne saydırabilme olanağını sağlar.