Hizmetler

Kobi Çözümleri

KOBİ’lere ticarette yol gösteren hızlı çözümler DENİZ FAKTORİNG’de

KOBİ’lerimize öncelikli ve ekstra hızlı finansman desteği sunan Deniz Faktoring ile müşterilerimiz nakit sıkıntısı çekmeden özel çözümlerle ticari hayatına yön verir.

KOBİ’lere ticarette yol gösteren hızlı çözümler DENİZ FAKTORİNG’de.

Talebiniz İçin İstenen Belge ve Bilgiler

İmzaya yetkili şahısların kimlik belgesi fotokopileri ve ikametgah bilgileri,

Şirket ve ortaklar adına kayıtlı Tapu fotokopileri ve tapudan alınacak takyidat belgeleri, ( Gayrımenkul- lerin yeri,cinsi,rayic değeri ve varsa üzerindeki ipotek miktarlarını gösterir liste ve ekspertiz raporu eklenecektir.)

İmza sirküleri (Son bir yıl içerisinde Noter tarafından tasdik edilmiş) ve imza yetkileri-ni gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

Faktoring sözleşmesi – ekleri

Vergi levhası fotokopisi.