Hizmetler

Önce Müşteri

Doldurması zorunlu bilgi alanı

Kişisel Verilerin Korunması kapsamında yapılan aydınlatmayı okudum.
Kişisel verilerimin işlenmesinden önce bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı, Kişisel Verilerin Korunması ve Veri İşleme hakkında Açık Rıza Formunda Formunda yer alan hususlara muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum